Projekt osvetlenie inak - svetelnestropy
wc

wc

WC s nepriamym osvetlenim so sadrokratonym stropom

WCsadrokartonsvetelne stropy