Projekt byt Trnava - svetelnestropy
obyvacka

obyvacka

obyvacka so svetelnym stropom obdlznikoveho tvaru vedla zrkadla

dizajninterierobdlznikrectanglesvetelne stropyzrkadlo