Projekt Zrub pri Bystricke - svetelnestropy
Obyvacka