Projekt Slnecnice vzorovy dom - svetelnestropy
chodba

chodba

Chodba vzoroveho domu v Slnecniciach

chodbasvetelne stropy