Projekt RD Rovinka - svetelnestropy
obyvacka

obyvacka

obyvacka s prisadenym svetelnym stropom v tvare obdlznika

interierobyvackaprisadeny stroprectanglesvetelne stropyrovinka11