Projekt RD Jarovce - svetelnestropy
kuchyna

kuchyna

Kuchyna so zapustenym svetelnym stropom obdlznikoveho tvaru

kuchynarectanglesvetelne stropyzapusteny obdlznikjarovce_kmit_vodoznak1