Projekt RD Chorvátsky Grob 2 - svetelnestropy
kuchyna

kuchyna

kuchyna so vsadenym svetelnym stropom obdlznikoveho tvaru

Barrisolkuchynaobdlznikrectanglesvetelne stropyzapusteny obdlznikZlatko_dom2