Projekt Morava - svetelnestropy
bazen

bazen

osvetlenie bazena celoplosnym podsvietenym barrisolom so svetlovodom uprostred

BarrisolRGBarchitekturabazenbluesvetelne stropysvetlovod