Projekt Bytu pekne v pohode - svetelnestropy
chodba

chodba

Chodba so zapustenym svetelnym stropom a nepriamym podsvietenim steny

chodbainterierobdlznikrectanglestenazapusteny stropbyt_PB_grossl09