Projekt Noc Architektúry 2018 - svetelnestropy

noc architektury

interaktivna svetelna instalacia

Noc architekturyinstalacianocArch2018_nahlady_03