Atypické svetelné stropy - svetelnestropy

zasadacka

zasadacka s velkou zavesenym svetelnym stropom v tvare elipsy

atypdizajnelipsapamiatkasvetelne stropyzasadackazavesene